Cần sớm ban hành quy định của pháp luật về thu thuế trên nền tảng sốPhát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, trong tháng 4/2021 toàn ngành Tài chính đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, tổng thu cân đối ngân sách 4 tháng đầu năm 2021 ước đạt 543,4 nghìn tỷ đồng, bằng 40,5% dự toán (thu nội địa ước đạt 456,3 nghìn tỷ đồng, thu từ dầu thô ước đạt 12 nghìn tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 74,5 nghìn tỷ đồng).

Đối với các nhiệm vụ chi ngân sách 4 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh; đảm bảo các nhiệm vụ chi khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Chỉ đạo việc nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được giao. Cụ thể: 

Thứ nhất, tập trung hoàn thành chiến lược phát triển ngành Tài chính giai đoạn 2021-2030.

Thứ hai, xây dựng và hoàn thành chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước, cũng như chiến lược phát triển hải quan.

Thứ ba, hoàn thành 4 đề án, trong đó hồ sơ trình Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên nguồn ngân sách nhà nước năm 2022.

Thứ tư, hoàn thiện và ban hành các văn bản pháp luật (nghị định, thông tư hướng dẫn…) đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đúng hiến pháp, không chồng lấn, không mâu thuẫn để tạo đà cho sự phát triển.

Thứ năm, hoàn thiện trình Chính phủ đề án phân cấp ngân sách đảm bảo chủ đạo của ngân sách trung ương và chủ động của ngân sách địa phương.

Bộ trưởng cũng lưu ý, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính cần bám sát diễn biến tình hình dịch Covid-19 để chống dịch có hiệu quả, đồng thời cần tăng cường công tác điều hành quản lý ngân sách chủ động, linh hoạt, đảm bảo nền tài chính quốc gia bền vững, đặc biệt là đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công, quản lý thuế, làm tốt công tác chống buôn lậu, quản lý thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm, ngân hàng, dự trữ quốc gia, quản lý nợ công…

Đối với lĩnh vực Thuế, Bộ trưởng đề nghị, ngành Thuế cần tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, làm tốt công tác chống chuyển giá; triển khai thí điểm và ban hành sớm quy định của pháp luật về thu thuế trên nền tảng số, khẩn trương áp dụng phát hành hóa đơn điện tử; hoàn thiện các quy định pháp luật về thuế…

Cũng liên quan đến hoạt động thu ngân sách, Bộ trưởng đề nghị Tổng cục Hải quan tập trung thu ngân sách, làm tốt công tác quản lý sau thông quan, kiểm tra chống buôn lậu và hàng cấm, hoàn thiện chính sách thật tốt.

Đối với lĩnh vực quản lý chi ngân sách, Bộ trưởng yêu cầu Kho bạc Nhà nước tham mưu trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ báo cáo Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, báo cáo tài chính nhà nước 2019 và báo cáo Quốc hội đúng thời hạn quy định. Đồng thời, hệ thống Kho bạc Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phát hành trái phiếu chính phủ, ký quỹ ngân sách đúng với quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh toán các khoản chi theo hướng thực hiện 3 không (không giao dịch tiền mặt – không tiếp xúc khách hàng – không nhận hóa đơn giấy).Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*