Gần 29 nghìn lượt khách quốc tế tới Việt Nam trong hai tháng đầu nămTheo Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 2/2021 của Tổng cục Thống kê công bố, do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hoạt động vận tải và du lịch giảm so với tháng trước.

Cụ thể, vận tải hành khách tháng 2/2021 ước tính đạt 324,3 triệu lượt khách vận chuyển, giảm 9,8% so với tháng trước và luân chuyển 13,8 tỷ lượt khách.km, giảm 11,3%.

Gần 29 nghìn lượt khách quốc tế tới Việt Nam trong hai tháng đầu năm - Ảnh 1.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Nguồn: Tổng cục Thống kê

Tính chung hai tháng đầu năm 2021, vận tải hành khách đạt 684,1 triệu lượt khách vận chuyển, giảm 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ năm ngoái tăng 3,8%) và luân chuyển 29,3 tỷ lượt khách.km, giảm 28,8% (cùng kỳ năm trước tăng 4,9%).

Vận tải hàng hóa tháng 2/2021 ước tính đạt 150,2 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, giảm 13,3% so với tháng trước và luân chuyển 28,1 tỷ tấn.km, giảm 11,6%.

Tính chung hai tháng đầu năm nay, vận tải hàng hóa đạt 323,4 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước tăng 6,1%) và luân chuyển 59,8 tỷ tấn.km, tăng 4,2% (cùng kỳ năm trước tăng 4,3%).

Ngoài ra, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2021 ước tính đạt gần 11 nghìn lượt người, giảm 38,3% so với tháng trước và giảm 99,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung hai tháng đầu năm 2021, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 28,7 nghìn lượt người, giảm 99,1% so với cùng kỳ năm ngoái.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*