Nhựa Hà Nội (NHH) báo lợi nhuận quý 4/2020 tăng cao gấp gần 5 lần cùng kỳCông ty cổ phần Nhựa Hà Nội (mã chứng khoán NHH) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 với doanh thu sụt giảm nhưng lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 318 tỷ đồng, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó chi phí giá vốn lại giảm sâu 17,8% nên lợi nhuận gộp thu về đạt 55,4 tỷ đồng, tăng 14,5% so với quý 4/2019. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, phần lớn là doanh thu bán thành phẩm, đạt gần 310 tỷ đồng, chiếm tới 97% tổng doanh thu.

Doanh thu tài chính chỉ ghi nhận hơn 711 triệu đồng, giảm sâu so với con số 4,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên chi phí tài chính lại tăng cao gấp hơn 2 lần lên mức 9 tỷ đồng, chủ yếu do tiền lãi vay và trong kỳ công ty không còn ghi nhận khoản hoàn nhập chi phí khác như trong cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ công ty còn ghi nhận khoản lỗ từ công ty liên doanh liên kết 5,5 tỷ đồng, trong khi trong quý 4/2019 không phát sinh khoản lỗ này. Chi phí bán hàng giảm nhẹ còn 9,7 tỷ đồng còn chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm mạnh 29,5% so với cùng kỳ xuống còn 11 tỷ đồng.Đáng chú ý trong quý NHH đã thực hiện mua thêm công ty con với giá rẻ dẫn đến ghi nhận thêm khoản lợi nhuận khác hơn 62 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2019 ghi lỗ hơn 67 triệu đồng.

Kết quả, NHH báo lãi 81,5 tỷ đồng quý 4, tăng cao gấp 4,8 lần so với lợi nhuận đạt được quý 4/2019.

Nhựa Hà Nội (NHH) báo lợi nhuận quý 4/2020 tăng cao gấp gần 5 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2020 doanh thu thuần đạt hơn 1.064 tỷ đồng, giảm 13,7% so với năm trước đó, và mới hoàn thành được hơn 57% kế hoạch năm. Nhờ tiết giảm chi phí giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí QLDN và ghi nhận thêm khoản lợi nhuận khác tăng cao, nên lợi nhuận sau thuế thu về đạt 115,5 tỷ đồng, tăng cao gấp đôi so với năm 2019 nhưng mới hoàn thành được 79% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tính đến 31/12/2020 NHH đã tăng dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn lên gần 86 tỷ đồng so với đầu năm, ghi nhận 359 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn cũng tăng mạnh từ mức 177 tỷ đồng hồi đầu năm lên gần 337 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân khiến chi phí tài chính tăng cao.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*