Ông Nguyễn Anh Phong phụ trách Ban điều hành HNXÔng Nguyễn Anh Phong sinh năm 1976, học vị Thạc sĩ Kinh tế. Ông có nhiều năm công tác tại HNX với các chức vụ như Trưởng phòng, Giám đốc các phòng nghiệp vụ và được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc từ năm 2011 đến nay. Đến tháng 5/2019, ông Phong kiêm nhiệm thêm vai trò Thành viên HĐQT HNX.

HĐQT HNX gồm có 4 thành viên là ông Nguyễn Thành Long (Chủ tịch HĐQT) và các thành viên Nguyễn Như Quỳnh, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Phong. Ba thành viên HĐQT đồng thời là các Phó Tổng giám đốc HNX.

Cơ cấu ban điều hành gồm có 3 Phó Tổng giám đốc. Trước khi ông Phong được bổ nhiệm, ông Nguyễn Như Quỳnh đang phụ trách Ban điều hành HNX.

Ông Nguyễn Anh Phong phụ trách Ban điều hành HNX - Ảnh 1.

Cơ cấu tổ chức tại HNX.

Kể từ khi có kế hoạch sáp nhập 2 sở giao dịch chứng khoán, nhiều chức danh lãnh đạo cao cấp như Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc HoSE và HNX bị khuyết. Tháng 3/2016, sau khi Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc HNX Trần Văn Dũng trở thành Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc HoSE, ông Nguyễn Thành Long được bổ nhiệm Chủ tịch HNX. Kể từ đó, chức danh Tổng giám đốc HNX bị khuyết cho tới hiện tại.

Sau khi ông Dũng rời HNX, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan là Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách HNX. Năm 2019, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Như Quỳnh phụ trách ban điều hành HNX thay cho bà Lan nghỉ hưu.

Tháng 11/2016, ông Trần Văn Dũng được bổ nhiệm Chủ tịch HoSE thay cho ông Trần Đắc Sinh nghỉ hưu. Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc HoSE ông Lê Hải Trà phụ trách Ban điều hành HoSE.

Tới tháng 7/2017, ông Trần Văn Dũng trở thành Chủ tịch UBCK. Ông Lê Hải Trà phụ trách HĐQT và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Quang Trung phụ trách Ban điều hành HoSE.

Hôm nay, ông Lê Hải Trà được bổ nhiệm Tổng giám đốc HoSE từ 1/3. Như vậy sau hơn 4 năm, HoSE đã có CEO nhưng vẫn khuyết vị trí Chủ tịch HĐQT.

Theo Huy Lê

NDHSource link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*